Tổng hợp các tàu thăm vịnh Lan Hạ đón - trả tại Cát Bà với thực đơn bữa trưa hải sản chi tiết từ tàu bình dân đến du thuyền cao cấp 5 sao. 

1. DU THUYỀN CATAMARAN 5 SA0  + THƯC ĐƠN BỮA TRƯA BUFFET 

Du thuyền Catamaran Cát Bà

Du thuyền Catamaran Cát Bà 1

Du thuyền Catamaran Cát Bà 2

Du thuyền Catamaran Cát Bà 4

2. DU THUYỀN SKYWAY PREMIUM + THƯC ĐƠN BỮA TRƯA 

Serenitycruise1

Serenitycruise2

Serenitycruise 3

Serenitycruise 4

3. TÀU SKYWAY CRUISE + THỰC ĐƠN BỮA TRƯA 

skywaycruisecatba1

skywaycruisecatba2

skywaycruisecatba3

skywaycruisecatba4

skywaycruisecatba5

4. TÀU PANORAMA CRUISE + THỰC ĐƠN BỮA TRƯA 

panoramacruisecatba1

panoramacruisecatba2

panoramacruisecatba3

panoramacruisecatba4

panoramacruisecatba5

5. TÀU HỒNG VÂN CRUISE + THỰC ĐƠN BỮA TRƯA

hongvancruise1

hongvancruise2

hongvancruise3

hongvancruise4

6. TÀU GỖ CLASSIC + THỰC ĐƠN BỮA TRƯA 

taugoclassic1

taugoclassic2

taugoclassic3

taugoclassic4

Tác giả : Tiến Nguyễn
Email : info@catbaduky.vn