Tổng hợp các tàu thăm vịnh Lan Hạ đón - trả tại Cát Bà với thực đơn bữa trưa hải sản chi tiết từ tàu bình dân đến du thuyền cao cấp 5 sao. 

1. DU THUYỀN HẠNG  5 SAO (VIP) 

 01 - HÌNH ẢNH DU THUYỀN CATAMARAN 5 SAO + THỰC ĐƠN BUFFET

Du thuyền Catamaran Cát Bà

Du thuyền Catamaran Cát Bà 1

Du thuyền Catamaran Cát Bà 2

Du thuyền Catamaran Cát Bà 4

02 - HÌNH ẢNH DU THUYỀN  SERENITY ELITE 5 SAO + THỰC ĐƠN BUFFET

Du thuyền Serenity 01

Du thuyền Serenity 02

Du thuyền Serenity 03

Du thuyền Serenity 04

03 - HÌNH ẢNH DU THUYỀN DREAM CRUISE 5 SAO + THỰC ĐƠN BUFFET

Du thuyền Dream Cruise -01

Du thuyền Dream Cruise -02

Du thuyền Dream Cruise -03

Du thuyền Dream Cruise -04

Du thuyền Dream Cruise -05

2. DU THUYỀN HẠNG 4 SAO (PREMIUM)

01 - DU THUYỀN SERENITY PREMIUM  4 SAO + THƯC ĐƠN BỮA TRƯA

Serenitycruise1

Serenitycruise2

Serenitycruise 3

Serenitycruise 4

02 - DU THUYỀN SEA STAR 4 SAO + THỰC ĐƠN BỮA TRƯA

Du thuyền Sea Star -01

Du thuyền Sea Star -02

Du thuyền Sea Star -03

Du thuyền Sea Star -04

3. TÀU SẮT HẠNG 3 SAO ( DELUXE)

TÀU PANORAMA + THƯC ĐƠN BỮA TRƯA

panoramacruisecatba1

panoramacruisecatba2

panoramacruisecatba3

panoramacruisecatba4

panoramacruisecatba5

TÀU ROYAL LOTUS + THỰC ĐƠN BỮA TRƯA

Tàu Royal Lotus -01

Tàu Royal Lotus -02

Tàu Royal Lotus -03

TÀU HỒNG VÂN CRUISE + THỰC ĐƠN BỮA TRƯA

hongvancruise1

hongvancruise2

hongvancruise3

hongvancruise4

 

Tác giả : Tiến Nguyễn
Email : info@catbaduky.vn