Tổng hợp các tàu thăm vịnh Lan Hạ đón - trả tại Cát Bà với thực đơn bữa trưa hải sản chi tiết từ tàu bình dân đến du thuyền cao cấp 5 sao. 

1. DU THUYỀN HẠNG  5 SAO (VIP) 

HÌNH ẢNH DU THUYỀN HA LONG CATAMARAN + THỰC ĐƠN BUFFET

Du thuyền Catamaran Cát Bà

Du thuyền Catamaran Cát Bà 1

Du thuyền Catamaran Cát Bà 2

Du thuyền Catamaran Cát Bà 4

 

2. DU THUYỀN HẠNG 4 SAO (PREMIUM)

DU THUYỀN SERENITY PREMIUM  + THƯC ĐƠN BỮA TRƯA

Serenitycruise1

Serenitycruise2

Serenitycruise 3

Serenitycruise 4

2 . DU THUYỀN SKYWAY CRUISE + THỰC ĐƠN BỮA TRƯA 

skywaycruisecatba1

skywaycruisecatba2

skywaycruisecatba3

skywaycruisecatba4

skywaycruisecatba5

3. TÀU SẮT HẠNG 3 SAO ( DELUXE)

TÀU PANORAMA + THƯC ĐƠN BỮA TRƯA

panoramacruisecatba1

panoramacruisecatba2

panoramacruisecatba3

panoramacruisecatba4

panoramacruisecatba5

TÀU HỒNG VÂN CRUISE + THỰC ĐƠN BỮA TRƯA

hongvancruise1

hongvancruise2

hongvancruise3

hongvancruise4

 

Tác giả : Tiến Nguyễn
Email : info@catbaduky.vn